Nasze usługi

Dla naszego klienta proponujemy kompleksowe rozwiązania jak również indywidualne usługi związane z serwisem/naprawą/modernizacją urządzeń i instalacji przemysłowych takich jak:

Kotły wodne

Kotły parowe

Elektrofiltry

Zbiorniki ciśnieniowe

Rurociągi technologiczne pary i wody

Instalacje nawęglania

Instalacje odpopielania i odżużlania

Instalacje podawania biomasy

Urządzenia pomocnicze (m.in. młyny węglowe, obrotowe podgrzewacze powietrza, wentylatory spalin, wentylatory powietrza, podajniki węgla surowego, układy instalacji hydraulicznych itp.)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ponadto oferujemy

Badania endoskopowe wnętrz komór, króćców itp.

Badania metalograficzne stacjonarnie i na obiektach (wykonywanie replik)

Badania metodą wiroprądową i pamięci magnetycznej metalu

Badania nieniszczące:

badania ultradźwiękowe
badania radiologiczne
badania magnetyczno-proszkowe
badania penetracyjne
badania wizualne
Na podstawie wykonywanych badań dokonujemy oceny żywotności elementów instalacji oraz określamy przyczyny wystąpienia uszkodzeń (awarii).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Automatyka przemysłowa i systemy sterowania

W zakresie automatyki przemysłowej dla naszego klienta oferujemy m.in.

Doradztwo techniczne

Opracowanie dokumentacji projektowej pomiarów i automatyki

Kompletację dostaw

Montaże obiektowe

Opracowanie oraz implementacja algorytmów regulacji i sterowania

Wprowadzenie nastaw, strojenie układów

Uruchomienie wraz z badaniami

Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Ponadto w celu utrzymywania wysokiej dyspozycyjności urządzeń, układów pomiarowych oraz systemów sterowania nasza firma oferuje:

Doraźne usługi serwisowe

Okresowe przeglądy

Sprawdzenie i kalibrację aparatury pomiarowej

Próby funkcjonalne

Zabiegi konserwacyjne